බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ්

මොබයිල් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ්

ඔබේ පුද්ගලික අන්තර්ජාල භාවිතයට සුදුසු වන පරිදි නිර්මාණය වුණු පැකේජ රැසක්.

වැඩි විස්තර

4G හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ්

ඔබේ නිවෙස් භාවිත කරන උපාංග සඳහා සුපිරි අධිවේගී අන්තර්ජාල පහසුකම ලබාදෙයි.

වැඩි විස්තර

Wi-Fi

දිවයින පුරා 2,500කට වැඩි ස්ථාන වලදී ඉතා පහසුවෙන් හා සැණෙකින් අන්තර්ජාලයට පිවිසිය හැකි වේ.

වැඩි විස්තර

MyTV PC Client

ක්‍රීඩා සහ චිත්‍රපට ඇතුළුව විදේශීය චැනල් 20කට වැඩියෙන් නැරඹිය හැකියවාසිදායකම ඉන්ටර්නෙට් කාඩ්පත්.

වැඩි විස්තර

උපදෙස් අවශ්‍යයද?

ඔබේ සහයට අප සැමවිට සූදානම්. අපගේ දැනුම් පදනම ගවේශණය කරන්න. නැතහොත් පැය 24 පුරා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

උපදෙස් හා සහයෝග පිටුව වෙත යන්න
speed link