ජංගම

මොබයිල් සැලසුම්

ඔබේ අවශ්‍යතාවය සහ සාක්කුවට ගැලෙපන පරිදි හඳුන්වාදී ඇති පැකේජ අතරින් ඔබට කැමති පැකේජය තෝරාගන්න.

වැඩිදුර දැනගන්න

උපකරණ/උපාංග

Dialog සහ ඒහි හවුල්කරුවන් සාමාන්ය දුරකථන මෙ න්ම ස්මාර්ට්ෆෝන් ඇතුළු දුරකථන සහ උපාංග රැසක් සිය පාරිභෝගියින් වෙත ලබා දෙයි.

වැඩිදුර දැනගන්න

විශේෂ සේවා

ඇමතුම් කළමනාකරණය සහ Facebook status update කිරීම ඇතුළු විශේෂ සේවා රැසක් අත්විඳිය හැකිය.

වැඩිදුර දැනගන්න

IDD

විදෙස් රටවල සිටින ඔබේ සමීපතමයින්ට පහසුවෙන් කතා කරන්න.

වැඩිදුර දැනගන්න

උපදෙස් අවශ්‍යයද?

ඔබේ සහයට අප සැමවිට සූදානම්. අපගේ දැනුම් පදනම ගවේශණය කරන්න. නැතහොත් පැය 24 පුරා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

උපදෙස් හා සහයෝග පිටුව වෙත යන්න